ProChimiaProChimiaHS-C11-COO-NHSProChimiaHS-C11-COO-NHS(FT003-m11-0.2)苏州蚂蚁淘科技有限公司
性能参数产品名称:ProchimiaProChimiaHS-C11-COO-NHSProChimiaHS-C11-COO-NHS(FT003-m11-0.2)英文名称:ProChimiaHS-C11-COO-NHS产品货号:FT003-m11-0.2产品规格:200mg产品产地:波兰产品商标:Prochimia价格:10890元产品资料:实验方法技术资料
浏览人数:82供应商:苏州蚂蚁淘科技有限公司诚信指数:1162点了解更多:进入公司展台使用范围:仅限科研使用,不能应用于临床
蚂蚁淘在线声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。蚂蚁淘在线对此不承担任何保证责任。

蚂蚁淘在线声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。蚂蚁淘在线对此不承担任何保证责任。